Fundacja Dobrego Startu

Borów 54/8
58-173 Roztoka

BANK ZACHODNI WBK
63 1090 2343 0000 0001 3344 06841 września 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Przedszkolnego w Czernicy w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Pozwólmy naszym dzieciom poszerzać horyzonty”. Placówka została zlokalizowana na parterze świetlicy wiejskiej i będzie prowadzona przez Fundację Dobrego Startu, która z powodzeniem od kilku lat organizuje wychowanie przedszkolne w Roztoce i Dobromierzu.

Uroczystego otwarcia dokonał pomysłodawca projektu wójt Jerzy Ulbin, który podziękował całemu zespołowi za zaangażowanie i wysiłek włożony w uruchomienie czwartego już punktu przedszkolnego na terenie gminy. Jak poinformowała prezes fundacji Jolanta Nitarska, placówka została wyposażana w nowoczesny sprzęt, oferować też będzie szereg zajęć dodatkowych m.in. zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, zajęcia „przez zabawę do wiedzy”, opiekę psychologa i logopedy, a także naukę języka angielskiego. Koordynator projektu Krystian Ulbin przedstawił zarys wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania. Kwota całkowita projektu wynosi 301 291,30 zł, w tym wkład własny Fundacji Dobrego Startu i partnera to 53 850 zł.

Goście, którzy tego dnia odwiedzili placówkę przekazali prezenty dla przedszkolaków. Po oficjalnej części uroczystości, nastąpiło zwiedzanie obiektu.