Fundacja Dobrego Startu

Borów 54/8
58-173 Roztoka

BANK ZACHODNI WBK
63 1090 2343 0000 0001 3344 0684Kontakt

Fundacja Dobrego Startu

Borów 54/8
58-173 Roztoka

Telefony:
725 429 666
660 928 007

KRS – 0000605963
NIP– 8842763079
Regon – 363906950

BANK ZACHODNI WBK
63 1090 2343 0000 0001 3344 0684