Fundacja Dobrego Startu

Borów 54/8
58-173 Roztoka

BANK ZACHODNI WBK
63 1090 2343 0000 0001 3344 0684Fundacja Dobrego Startu informuje, że  w wyniku otwartego naboru na dwa stanowiska pracy – nauczyciel wychowania przedszkolnego do Punktu Przedszkolnego w Czernicy, prowadzonego w ramach projektu „Pozwólmy naszym dzieciom poszerzać horyzonty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO, nr projektu DEFS- W.IV.432.52.2019, do zatrudnienia zostały wybrane: Pani Agnieszka Dymek oraz Pani Iwona Piwko – Danaj.