Fundacja Dobrego Startu

Borów 54/8
58-173 Roztoka

BANK ZACHODNI WBK
63 1090 2343 0000 0001 3344 068428 czerwca br. w Punkcie Przedszkolnym w Roztoce, odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2018/2019. Dla części dzieci było to również  zakończenie całego pobytu w przedszkolu.  Jakże smutno, że ten czas tak szybko minął…

Wśród zaproszonych gości obecni byli: sekretarz Monika Borysewicz, radni Agnieszka Kucharczyk i Zbigniew Patycki, nauczyciel języka angielskiego Albina Rajca – Drozd oraz licznie zgromadzenie rodzice.

Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się góralskim tańcem. W części artystycznej dzieci mówiły wiersze i śpiewały piosenki o lecie, zbliżających się wakacjach. Nasi absolwenci w swoich wierszach i piosenkach wyrazili, jak im żal opuszczać nasze przedszkole. W występie wspominali chwile spędzone w przedszkolu, wspólne zabawy i przygody. Natomiast młodsi koledzy w wierszach i piosenkach pożegnali starszych  kolegów, życzyli im samych sukcesów oraz powodzenia w szkole.

Pod koniec odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia przedszkola oraz małych niespodzianek. Wszystkie dzieci otrzymały również dyplomy za udział w zajęciach języka angielskiego. Nie zabrakło także wzajemnych życzeń,  podziękowań i kwiatów dla całego personelu pracującego w placówce.

Szczególnymi gośćmi tego dnia byli rodzice. Oni również otrzymali dyplomy za bezinteresowną pomoc i aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola. 

Cała kadra przedszkola dziękuje za cały rok pełen wrażeń i sukcesów, życząc wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku, wspaniałych przygód, spotkań z ciekawymi ludźmi i wielu niezapomnianych przeżyć. Do zobaczenia we wrześniu.