Fundacja Dobrego Startu

Borów 54/8
58-173 Roztoka

BANK ZACHODNI WBK
63 1090 2343 0000 0001 3344 0684Prezentujemy Państwu raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Punkcie Przedszkolnym Dobromierz, przez zespół wizytatorów w dniach:  20.11.2017-24.11.2017. Raport dostępny pod adresem: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000159926175_public.pdf